Mieszkanie dla Młodych

Kupno mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego w 2014 roku młodzi ludzie marzący o swoim pierwszym mieszkaniu uzyskali możliwość ubiegania się o kredyt z dopłatą i będą mogli liczyć na pomoc państwa w ramach programu Mieszkanie dla młodych.

Dla kogo MdM?

Programem zostaną objęci ludzie do 35 roku życia. W przypadku par lub małżeństw decyduje wiek młodszej z osób. Warunkiem koniecznym przy wnioskowaniu o dopłatę jest nieposiadanie w chwili obecnej oraz w przeszłości żadnej innej nieruchomości mieszkaniowej oraz zaciągnięcie kredytu na co najmniej 50% ceny mieszkania, na okres minimum 15 lat. Sprzedaż domów w Poznaniu oczywiście również objęta jest programem MdM.

KTO NIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?

  • Osoby, które przekroczyły 35 lat
  • Osoby, które były właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (także spółdzielcze własnościowe prawo) oraz osoby, które były właścicielami lub współwłaścicielami budynku, jeżeli ich udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal.
mdm2

JAKIE MIESZKANIA BĘDĄ OBJĘTE PROGRAMEM?

Dofinansowaniem objęte zostaną tylko i wyłącznie mieszkania z rynku pierwotnego – nowo wybudowane. Osoby zainteresowane wsparciem będą mogły zakupić mieszkanie, które będzie miało maksymalnie 75 m2 kwadratowych powierzchni lub domu jednorodzinnego do 100 m2 albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci. Bez względu na wielkość mieszkania, państwo w ramach programu MdM dopłaci tylko do 50 m2 jego powierzchni w określonej przez ustawę wysokości. Cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji. Dopłata dotyczy tylko lokalu i pomieszczeń znajdujących się w nim (nie obejmuje komórek, balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów).

CO MOŻEMY ZYSKAĆ?

  • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
  • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
  • Dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) dziecko
  • Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), będą mogły na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

KIEDY ZOSTANIE WYCZERPANY LIMIT DOPŁAT ORAZ CO WTEDY?

Jeśli kwota przeznaczonych w danym roku środków na dopłaty przekroczy poziom 95%, wtedy wnioski przestaną być przyjmowane. Stanie się to także, gdy suma środków z wniosków zakwalifikowanych do wypłaty w kolejnym roku przekroczy 50% wszystkich środków przeznaczonych na dopłaty w tym roku.

CZY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE MOŻNA ZŁOŻYĆ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO MIESZKANIE?

Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednej instytucji kredytującej przez nabywcę ubiegającego się o finansowe wsparcie mogą dotyczyć wyłączenie tego samego mieszkania, a określone w tych wnioskach terminy wypłaty finansowego wparcia nie mogą się różnić.

JAKIE LIMITY DOPŁAT ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE NA POSZCZEGÓLNE LATA?

2014 rok: 600 mln zł | 2015 rok: 715 mln zł 2016 rok: 730 mln zł | 2017 rok: 746 mln zł 2018 rok: 762 mln zł

W sumie w latach 2014 – 2018 wsparcie wyniesie maksymalnie 3 553 mln zł!

dom z ogrodem